Västergötlands Fornminnesförening vill verka för att landskapets kulturminnen bevaras. Föreningen vill också bidra till att kunskapen om Västergötlands historia ökar, bland annat genom föreläsningar och stöd till forskning.

När Föreningen bildades 1863 var en av de viktiga uppgifterna att samla in gamla föremål som var värda att bevara. Med tiden ökade samlingarnas omfattning så mycket att Västergötlands Fornminnesförening 1919 startade Västergötlands museum i Skara där föremålen fortfarande vårdas och visas.

Idag är Västergötlands Fornminnesförening en aktiv stödförening till Västergötlands Museum. Många av Föreningens arrangemang sker därför i samarbete med muséet. Föreningen utser också två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands museum.

Västergötlands Fornminnesförening som har nästan 1500 medlemmar i både landskapet, övriga Sverige och utomlands arrangerar årligen ett flertal sammankomster där årsmötet och höstutflykten är väl etablerade. Förutom att ge ut den både välkända och välrenommérade Tidskriften delar Föreningen regelbundet ut ett stort stipendium till en forskare vid universitet eller högskola. Föreningen lämnar också bidrag till annan forskning som berör Västergötland och dess historia.

Sedan 2006 är H K H Kronprinsessan Victoria Västergötlands Fornminnesförenings Höga beskyddare och Hedersmedlem.
E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se