150-årsjubiléet 2013

150-årsjubiléet kom att uppmärksammas på flera olika sätt. Förutom publika aktiviteter och en särskild minnesutställning på Västergötlands museum gav Föreningen under året ut en jubileumsbok. Boken, som presenterades på jubileumsdagen den 15 juni, är en skildring av Fornminnesföreningens och Västergötlands museums gemensamma historia i bilder.Jubileumsprogram
Tisdagen den 11 juni i Västra Tunhem18.30 Kransnedläggning på kyrkoherde Claes Johan Ljungströms grav.
Ljungström var initiativtagaren och en av grundarna till Västergötlands Fornminnesförening.
Föreningen grundades den 11 juni 1863 i Skara.


Vänster bild:
Hedersledamoten Lars Hjertén lägger ned minneskransen på Claes Johan Ljungströms grav vid Västra Tunhems kyrka

Höger bild:
Kyrkoherde Johnny Hagberg berättar om Claes Johan Ljungströms liv och gärning. Fanbärare Claes Mörner håller den fana
som föreningen i år fick ta emot av Rikskommittén Sveriges Nationaldag

Foton: Göran Englund
Lördag den 15 juni i Skara

09.30 Samling i Djäkneskolan.
Föreningen bjöd på kaffe.

10.30 Årsmöte

12.15 Lunch på Kråks värdshus
Föreningen bjöd gäster, för övriga var kostnaden 100 kronor. Observera att anmälan var obligatorisk senast måndagen den 10 juni till Västergötlands museum på telefon 010-441 42 74 (Lotta Liljedahl), 010-441 42 75 (Susanna Johansson) eller per e-post till sven-olof.ask@tele2.se.

14.00 Jubileumsfirande

Välkomsthälsning

Professor Lars Lönnroth föreläste under rubriken Ättestupan i saga och verklighet.

Musikunderhållning och utdelande av Föreningens förtjänstmedalj samt forskningsstipendium.

16.00 Promenad under musik till Västergötlands museum där tidigare museichefen Anna Maria Claesson och Uno Bohman invigde utställningen
Forntidens minne - framtidens hopp. Västergötlands Fornminnesförening 150 år

Föreningen bjöd gäster och medlemmar på kaffe.

Utdelning av jubileumsboken till gäster och medlemmar.

17.00 (cirka) Avslutning.


E-post: info@vastergotlands-fornminnesforening.se