Bli medlem

Att vara medlem i Västergötlands Fornminnesförening kostar 150 kronor per år eller 175 kronor per år för makar, sambor. Medlemskapet ger dig många förmåner.

Du får:

·  tidsskriften utan extra kostnad vartannat år.

·  rabatt i Västergötlands museums butik.

·  gratis inträde på föreningsarrangemang såsom föreläsningar mm.

·  till en låg kostnad delta i utflykter till kulturhistoriskt intressanta resmål i landskapet.

·  möjlighet att berika ditt kunnande om Västergötlands historia och genom föreningen lämna ditt bidrag till att skydda och utveckla vårt västgötska kulturarv.

Dessutom stöttar du genom din medlemsavgift forskningen om Västergötlands historia.

Vill du bli medlem? Skriv då till:

Västergötlands Fornminnesförening
Box 325
532 24 Skara

eller skicka e-post till:

svenolofask54@vastergotlands-fornminnesforening.se
info@vastergotlands-fornminnesforening.se

eller ring:

Registerhållare Sven-Olof Ask, 070-742 65 18

Det går också bra att betala in medlemsavgiften på
Västergötlands Fornminnesförenings plusgiro 13 35 41-3.


E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se