Poddradioprogram

 


 

Dolda uppror -
informationskontroll under det svenska enväldet,1680 -1718


Fornminnesföreningens forskningsstipendiat 2018 är Sari Nauman vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsprojekt innebär en undersökning om hur makthavare på olika nivåer i samhället antingen begränsade och ströp eller manipulerade information om lokala uppror i Västergötland. Upproren ägde rum i Marks härad 1683 och 1711 liksom i Vadsbo härad 1710.
Genom att detaljgranska olika skriftliga källor som berör upproren kommer hon att få en intressant bild av hittills nästan okända folkliga rörelser och hur myndigheterna lyckades lägga locket på. Paralleller till hur myndigheter kan agera idag kallar vi numera "fake news"! Sari Nauman intervjuas här av Ragnar Sigsjö.

Programmet är 30´54" minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 28 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .

 

 


 

Vikingatida och tidigmedeltida kontakter mellan Västergötland och England

 

Under vikingatid och tidig medeltid var kontakterna mellan Västergötland och England omfattande hävdar professor Dick Harrison vid Lunds universitet i denna podd. Bland annat tack vare de nya arkeologiska undersökningarna i Varnhem börjar vi nu tydligare se spåren av dessa förbindelser västerut vilka tidigare varit relativt diffusa. Dick Harrison intervjuas här av Henrik Dammberg.

Programmet är 27´48" minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 25 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .

 

 


 

Mord, avrättningar och bödlar
- om ett beryktat mord i Håkantorp vid Gudhem 1691

 

 

Programmet handlar om ett beryktat mord på en 12-årig pojke i Håkantorp i Gudhems härad 1691 och dess juridiska efterspel. Halshuggningen av mördaren Nils Andersson från Badene utfördes följande vårvinter av bödeln Olof från Skara på Timbergs avrättningsplats. Emellertid blev sedan också bödeln dömd till piskstraff "lika hårt som gatlopp" för sitt uppträdande vid avrättningen av Nils Andersson. Medverkande i programmet är historikern Annika Sandén vid Stockholms universitet som forskat och skrivit om detta väldokumenterade drama. Intervjuare är Henrik Dammberg.

Programmet är 42´45" minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 40 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .

 

 


 

Förbjudna förbindelser 1680-1940
- ett program om incest i historien

 

 

Historikern Bonnie Clementsson har disputerat på en avhandling om föreställningar kring incest och incestförbud i Sverige 1680-1940. Hon gick då bland annat igenom 130 incestfall i Göta Hovrätt, som täckte Västergötland. Incest eller blodskam , var ett brott som länge straffades med döden. Men det var då ett betydligt vidare begrepp än idag. Att ha en relation med sin svåger eller svägerska var i lagens mening incest. Likaså relationer mellan kusiner. I samband med att Bonnie Clementsson besökte Skara under september 2018 intervjuades hon av Henrik Dammberg för Västergötlands historiepodd.

Programmet är 40´13" minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 37,7 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .

 

 


 

Om Kärlekens språk - adel, kärlek och äktenskap 1750 - 1900
- ett program med fil. dr. Brita Planck

 

Med hjälp av dagböcker, brev och memoarer kommer vi nära en rad av 1700- och 1800-talens adliga par. Brita Plancks forskning och doktorsavhandling berättar om starka personligheter och relationer och lyfter fram förälskelser med ibland förverkligade drömmar om kärlek.

Livet präglades ofta av påfrestande ekonomiska krav och inte sällan föregicks giftermålet av övertalning och övervakning. Att vår nuvarande uppfattning om adelns äktenskapsval som styrt av släkt-, allianstänkande och godsinnehav inte är hela sanningen får vi höra i detta reportage från Kaflås gårdsarkiv med Brita Planck.

Intervjuare är Henrik Dammberg
.

 

Programmet är 36 minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 33 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .


 

Om Mariestads okända historia
- ett program med lokalhistorikern Åke Möller

 

 

Mariestads förhistoria och tidiga historia, fram till stadens formella grundläggning och stadsprivilegierna 1583 men även stora delar av 1600-talet, har hittills varit mycket dåligt känd. Detsamma gäller också det stora arbetet med byggandet av den alltjämt stående domkyrkan. Ett omfattande och noggrannt forskningsarbete av lokalhistorikern Åke Möller har nu resulterat i att Mariestad äntligen fått sin tidiga historia kartlagd och dokumenterad. Stadens och domkyrkans äldsta historia kommer nu förhoppningsvis att kunna berättas i en eller två böcker men redan nu kan Du få en inblick i vad vi inte visste om både Mariestads och domkyrkans äldre historia i detta spännande samtal med Åke Möller. Intervjuare är Henrik Dammberg.  

Programmet är 42 minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 38,4 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .

 


 Vårutflykten den 21 april till Lindholmens slottsruin
- ett reportage i Västergötlands Fornminnesförenings webbradio !

 

 

Den 21 april deltog ett åttiotal medlemmar i Föreningens vårutflykt till Stola och Lindholmens slottsruin på Kålland.  

Med på utflykten var också Henrik Dammberg som gjort detta reportage från besöket på Lindholmen.

Programmet är 28´09" minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 25,7 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

Om Du vill lyssna på programmet i Din smartphone finner Du det på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com .

 
Var Anna av Novgorod Olof Skötkonungs dotter ?
En intervju med docent Elisabeth Löfstrand


Olof Skötkonungs tonårsdotter Ingegerd som gifte sig med den ryske fursten Jaroslav blev efter sin död ett vördat helgon i den rysk-ortodoxa kyrkan. Enligt en teori blev Ingegerd nunna på sin dödsbädd 1050 då hennes namn också ändrades till Anna av Novgorod.

Här i Västsverige brukar Ingegerd ibland presenteras som västgötsk prinsessa eftersom hennes far Olof Skötkonung som den förste kristne kungen, enligt legenden, lät döpa sig i en källa i Husaby omkring 1000. Andra hävdar att hon växte upp på Olof Skötkonungs kungsgård i Sigtuna.

Docent Elisabeth Löfstrand vid Stockholms universitet är en av landets främsta experter på bland annat Anna av Novgorod. Hon berättar här, bland annat utifrån den Första Novgorodkrönikan, om Ingegerd/Anna och kontakterna mellan de områden som idag är Sverige och Ryssland.

Intervjuare är Henrik Dammberg.

 

Programmet är 42 minuter långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 39 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6, Apple Safari 5.

 

 Geologiexkursionen till Lugnås och Kinnekulle den 22 april
- ett reportage i Västergötlands Fornminnesförenings webbradio !


Den 22 april deltog ett trettiotal medlemmar i en spännande tidsresa genom Västergötlands 500 miljoner år gamla historia. Exkursionen som leddes av professor Lars Holmer från Uppsala universitet började i Lugnås kvarnstensbrott varefter färden gick till flera geologiskt intressanta lokaler på Kinnekulle.

Med på tidsresan var också Henrik Dammberg som gjort detta reportage.

Inslaget är 32´44" långt och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 31 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6, Apple Safari 5.

 


 

Nya rön från Varnhem
- ett nytt program i Västergötlands Fornminnesförenings webbradio !

 

 

Nya rön från Varnhem - två studiosamtal med arkeologerna Maria Vretemark och Ragnar Sigsjö.
Programledare Henrik Dammberg

Det senaste decenniets arkeologiska utgrävningar på Billingssluttningen omedelbart öster och sydost om klosterstaden Varnhem har kastat nytt ljus över inte bara kristnandet i Västergötland utan också generellt i landet. Inom området påträffades spår av kontinuerlig bebyggelse ända från Kristi födelse. Fyndet av en kristen begravningsplats med ursprung i sent 800-tal med mellan 2000 och 3000 gravar som senare kom att kompletteras med en privat gårdskyrka, i trä och senare av sten från 1000-talet, har kullkastat flera av våra tidigare tolkningar av vikingatidens och den tidiga medeltidens historia. Munkarnas övertagande av storgården bekräftade både ett radikalt brott med tusenåriga trosföreställningar och samtidigt en kanske lika lång släktbaserad ägarkonstellation.

I programmen får Du höra om de uppseendeväckande fynden av den stora järnåldersgården, dess bygravfält som fick en kyrka och hur gården med 2000 års historia vid 1100-talets mitt donerades till den hastigt expanderande cistercienserorden - en av medeltidens största multinationella storkoncerner !

Båda programmen är vardera på cirka 40 minuter och ljudfilerna (mp3 128 kb/s) omfattar vardera cirka 38 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 

 

Om Du vill lyssna på programmen i Din smartphone finner Du dem på http://vastergotlandsfornminnesforening.podbean.com

 


 

Erik Petersson från Linköping fick
2015 - 2016 års forskningsstipendium på 100 000 kronor !


Lokalfrälset och centralmakten
- Gustav Olssons (Stenbock) väg till den politiska eliten under Gustav Vasas regering

Efter granskning av inkomna ansökningar har Fornminnesföreningens forskningsråd överlämnat sin rekommendation på mottagare av 2015-2016 års forskningsstipendium till Fornminnesföreningens styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att utse Erik Petersson från Linköping.
Valet av Erik Petersson motiveras på följande sätt:

"Erik Peterssons ansökan är väl motiverad, kortfattad och renodlad och behandlar därtill ett intressant och viktigt problemområde i svensk historia. Petersson har en god överblick över aktuell forskning och en god källkunskap. Att han dessutom har en gedigen och framgångsrik lista av publiceringar bakom sig, där han hanterat likartade frågeställningar, talar för att Petersson framgångsrikt kommer att slutföra projektet. I den kommande studien kommer Petersson inte bara att kasta nytt ljus över Gustaf Olsons (Stenbock) väg till makten utan också ge ett nytt bidrag till vårt vetande om den svenska riksbildningsprocessen under 1500-talet."


Under tiden som det spännande projektet pågår kan Du följa Eriks forskning på hans hemsida http://www.erikpetersson.se

Du kan också här lyssna på en interju med Erik om forskningsläget, vad vi idag vet om det politiska skeendet i Sverige vid den här tiden och vilka nya rön Erik hoppas kunna få fram under sin forskning. Intervjuare är vår styrelseledamot Henrik Dammberg.

Inslaget är på drygt 18 minuter och ljudfilen (mp3 128 kb/s) omfattar 17 MB. Observera att inte alla webbläsare kan hantera mp3-filer i HTML5; i dagsläget fungerar det med följande webbläsare och lägsta versionsnummer: Internet Explorer 9, Google Chrome 6 och Apple Safari 5.

 

 


 


E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se


Upp