ARKIV

(Sidan är under ombyggnad)
 

Genomförda aktiviteter:

Årsmöte och jubileumsfirande 2013

Lördagen den 15 juni firade Föreningen sina 150 år med en högtidssammankomst i Skara.
På förmiddagen hölls årsmöte i Djäkneskolans festprydda aula. Ragnar Sigsjö, Skara, omvaldes som ordförande och Anna-Maria Claesson , Brandstorp, valdes till ny vice ordförande.

Efter lunch på Kråks värdshus samlades medlemmar och inbjudna gäster i aulan för en eftermiddag i den västgötska kulturens tecken. En speciell jubileumskör under ledning av Claes Mörner sjöng bland annat visan om slaget vid Lena 1208 och Västgötasången. Professor emeritus Lars Lönnroth höll ett engagerat föredrag om ättestupan i saga och verklighet. Kristin Svensson spelade fiol och sjöng västgötska sånger.
Föreningens förtjänstmedalj med inskriptionen För trägen vård av fädrens minnen tilldelades Dag Ahlenius, Floby, för mångårigt arbete som ordförande i Västergötlands Fornminnesförening och ihärdigt arbete för att värna Västergötlands Museums självständighet i enlighet med stiftelseurkundens bestämmelser.
Ulla Hallbäck fick medaljen för sitt mångåriga, engarerade och initierade arbete vid Västergötlands museum.
Lars Gahrn, Mölndahl, fick medaljen för engagerade och mångåriga arbete med historien om Mölndalsbygden och kvarnbyn i Mölndal samt sitt värnande om källkritisk hållning vid historisk forskning.

Under musik av Kristin Svensson och med de svenska och västgötska fanorna i spetsen gick sedan alla till Västergötlands museum där förra museichefen Anna-Maria Claesson presenterade den speciella jubileumsutställningen. Skarakännaren Uno Bohman berättade med känsla och humor om de skarabor som var med och grundade Västergötlands Fornminnesförening. Slutligen presenterades och utdelades den speciella jubileumsboken "Forntidens minne - framtidens hopp" som i text och bilder berättar om Föreningens och Västergötlands museums långa gemensamma historia.

Årsmöte 2012

 

Föreningen höll årsmöte lördagen den 5 maj 2012 i Älgarås medeltida träkyrka. Efter förhandlingarna visade ordföranden i Älgarås hembygdsförening, Gunnar Svantesson, kyrkan för årsmötesdeltagarna. I samband med årsmötet utdelades Föreningens förtjänstmedalj till konstnären Wanja "Nones" Håkansson från Götene och Ingemar Wikenros från Mariestad. Den tredje medaljören, fotografen Jan Töve från Ulricehamn, var förhindrad att närvara och fick därför sin medalj vid Föreningens höstutflykt till Limmaredsbygden den 8 september.

Efter lunch i Hova kunde deltagarna välja att antingen se premiären på filmen "Då blästerbruket gav järn" i församlingshemmet eller åka till Björkulla by där Hans-Owe Persson och Bengt Jansson berättade om den om-fattande järnframställningen från vikingatid och medeltid man funnit spår av i Älgaråsbygden.

Årsmöte 2011

Föreningen höll årsmöte lördagen den 14 maj 2011 i Ekehagens forntidsby söder om Falköping. Årsmötesförhandlingar hölls i Norra Åsarps församlingshem invid kyrkan. Efter lunch visades fornbyn för årsmötesdeltagarna.

Årsmöte 2010

Västergötlands Fornminnesförening höll årsmöte lördagen den 22 maj i Ulricehamn.

Efter årsmötesförhandlingarna, som leddes av ordföranden Dag Ahlenius, delades årets förtjänstmedaljer ut till Anna Maria Claesson, Erland Högemark, Anders Lind, Bengt Sjögren och Bengt OT Sjögren. Därefter följde en rundvandring i gamla Ulricehamn, under guidning av Carola Östmark och Agneta Tjäder.

Alla medlemmar som hade betalt årsavgiften deltog sen i en utlottning av ett värdefullt konstfotografi av konstfotografen Håkan Pettersson.

Årsmöte 2009

Västergötlands Fornminnesförening har haft sitt 146:e årsmöte, denna gång på det gamla landshövdingeresidenset Marieholm i Mariestad. Ordförande Dag Ahlenius ledde årsmötesförhandlingarna. Till ny vice ordförande valdes Ragnar Sigsjö, Skara. En tyst minut hölls för bortgångne hedersledamoten och förre ordföranden Bengt Östmark. I samband med årsmötet tilldelades fem personer föreningens förtjänstmedalj med inskriptionen ”För trogen vård av fädrens minnen”. Medaljen utformades på sin tid av förre landsantikvarien Gunnar Ullenius och delas ut till personer som på olika sätt uppmärksammat och vårdat Västergötlands kulturarv.

Uno Bohman, Skara fick medalj för sitt omfattande arbete med stadsvandringar i 1000-årsstaden Skara och entusiastiska guidningar runt om i Västergötland. Johnny Hagberg, Järpås fick medalj för sitt stora engagemang och omfattande bokutgivning i ibland annat Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet, Skara stiftshistoriska sällskap och Föreningen för Västgötalitteratur. Bertil Ström, Mariestad medaljerades för sina insatser för att förmedla kunskap om det av människan präglade och kultiverade landskapet Västergötland. Han har även gestaltat Carl von Linné i många sammanhang. Per Henrik Rosenström, Alingsås medaljerades för mångårigt kulturarbete i Alingsåstrakten. Under en följd av år var han museichef i Alingsås och har gjort stora insatser för att bevara den unika träbebyggelsen i staden. Björn Dahrén, Alingsås har gjort värdefulla marinarkeologiska insatser. Bland annat har han forskat kring Loholmens borgruin i sjön Anten. Borgen var en stor anläggning och föregångare till Gräfsnäs slott.

Västergötlands Fornminnesförening har ca 1300 medlemmar. Efter årsmötet följde stadsvandring i det gamla Mariestad under ledning av Elisabeth Göthberg och Ulla-Britt Westelius. Trähusbebyggelsen, det gamla lasarettet och Domkyrkan besöktes. Wanja Nones Håkanssons samma dag invigda konstverk av arbetaren på cykel med den karaktäristiska Unica-boxen på pakethållaren var en påminnelse om att modern historia också är intressant och en del av det västgötska kulturarvet.

Årsmöte 2008

Västergötlands Fornminnesförening höll årsmöte lördagen den 31 maj 2008 i Torpa stenhus utanför Ulricehamn. Under dagen utdelades Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj i guld till följande fem personer:

Lars Eriksson, Bolum, som 1996 donerade sin gård Heljesgården till Västergötlands museum, med en önskan om att den skulle komma till nytta som museigård för många, inte minst, barn. Tyvärr avled Lars Eriksson tidigt i våras. Medaljen mottogs därför av hans släkting Inga Öhrqvist, Stenstorp. Raymond Andersson, Sunnersberg, som utfört ett idogt arbete vid museet vid Skaraborgs flygflottilj F7 Såtenäsd. Under Raymond Anderssons tid vid museet har samlingarna utvidgats betydligt. Carola Östmark, Liared, som fick medaljen för sitt arbete vid Ulricehamns museum och sitt engagemang i De sju häradenas kulturhistoriska förening. Jens Böhn, Kölingared, som har ett stort engagemang i Årås kvarn och den där bedrivna kulturella verksamheten. Göran Söderström, Vänersborg, som under lång tid varit en aktiv förkämpe för att bevara kulturhistoriska värden på Halle- och Hunneberg. Omkring 100 personer närvarade vid årsmötet där Dag Ahlenius, Grolanda omvaldes som styrelsens ordförande. Karin Rex Svensson, Gärdhem, omvaldes som vice ordförande.

Lokalhistoriskt seminarium

Lördag den 13 oktober 2007 arrangerade Fornminnesföreningen och Västergötlands museum ett lokalhistoriskt seminarium. Det hölls på Västergötlands museum i Skara.

Föredraget "Det rena landet. Om konsten att uppfinna sina förfäder", hölls av Maja Hagerman, vetenskaps-journalist och författare.

Eva F Dahlgren, författare och frilansjournalist höll föredraget "Farfar var rasbiolog".

Årsmöte 2007

Västergötlands Fornminnesförening höll årsmöte lördagen den 2 juni 2007 på regementet P4 i Skövde. Under dagen utdelades Västergötlands Fornminnesförenings förtjänstmedalj i guld till följande fem personer:

Anja Praesto, som på ett mycket framgångsrikt sätt utvecklat intresset för ämnet historia i allmänhet och kulturturism i synnerhet genom ett innovativt och skickligt genomfört marknadsföringsarbete. Ett arbete som givit Västergötland utdelning genom det ökade intresset för det västgötska kulturarvet.

Bengt Östmark, som förutom ekonom är utbildad arkeolog. Han har under många år arbetyat i styrelsen för Västergötlands Fornminnesförening, från 2000 somordförande. Han har under denna tid lagt ned ett synnerligen omfattande arbete för föreningens utveckling. Hans omfattande historiska och administrativa kunnande har också väl utnyttjats i hans egenskap av ledamot av styrelse i Stiftelsen Västergötlands museum, som adjungerad ledamot i Västarvets styrelse och som ledamot av styrelsen för Stiftelsen för utgivande av Skaramissalet.

Åke Hyenstrand, som intar en framträdande position bland Sveriges historiker, med betydande insatser för kulturmiljövården inte minst i vårt landskap. Han har därefter varit professor i arkeologi vid Stockholms universitet. Åke Hyenstrand spelade en avgörande roll för att bringa den så kallade västgötadebatten på rätt köl för 20 år sedan. Åke Hyenstrand har lagt ned ett omfattande och imponerande arbete på att ta fram underlag för en ansökan om att göra platåbergens landskap till ett världsarv.

Arne Sträng.

Pehr Zethelius, som övertog Torpa säteri 1992 från sin far och är den 18:e generationen av samma ägarfamilj. Visionen har varit och är att utveckla Torpa med utgångspunkt från dess gamla historia och anpassa det till dagens möjligheter. Under den tid Pehr har lett verksamheten har mycket skett till exempel kafé i det gamla spannmålsmagasinet, renovering av ladugården som numera används för julmarknader, omläggning av vallgraven, Torpaspelen, kopiering av de porträtt som tidigare hängt i stenhuset, konservering av väggmålningar i Riddarsalen och ordnat sommarutställningar.

Två personer tilldelades under årsmötet Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj, andra storleken. De fick det för långvarig aktivt arbete för föreningen. De två mottagarna var:

Bengt Östmark, som vid årsmötet avgick som styrelsens ordförande efter sju år.

Lars Hjertén, som var föreningens ordförande mellan åren 1987-2000.

Lokalhistoriskt seminarium: "Västgötska guldskatter"

Lördagen den 21 april 2007 arrangerade Västergötlands Fornminnesförening och Västergötlands museum ett lokalhistoriskt seminarium i Skara. Följande fyra föredrag hölls under dagen:

"Guldet från Vittene" av Karin Rex Svensson.

"Om de tre svenska guldhalskragarna (Ålleberg, Möne och Färjestaden)" av Jan Peder Lamm.

"Masker, rovdjur och rovfåglar i folkvandringstida konst - en spegling av en våldsam tid" av Bente Magnus.

"Guldets landskap" av Torun Zachrisson.

Lokalhistoriskt seminarium om bla mynt och aktuella utgrävningar

Lördagen den 18 november 2006 arrangerade Västergötlands Fornminnesförening och Västergötlands museum ett lokalhistoriskt seminarium i Skara.

Riksheraldiker Henrik Klackenberg från Riksarkivet talade på temat "Fynd av mynt i Västergötland i allmänhet och Härlunda i synnerhet".

Anders Berglund, som är arkeolog vid Västergötlands museum i Skara, berättade om "Biskopens gård i Husaby i nya perspektiv".

Dessutom hölls föredraget "Varnhem - innan munkarna kom" av Maria Vretemark och Tony Axelsson, som båda är arkeologer vid Västergötlands museum i Skara.

Lokalhistoriskt seminarium om samlingarna på Västergötlands museum

Lördagen den 18 mars 2006 arrangerade Västergötlands Fornminnesförening och Västergötlands museum ett lokalhistoriskt seminarium i Skara med temat museets samlingar. Västergötlands museum har de största och mest omfattande samlingarna av alla länsmuseer i Sverige och består av mer än 500 000 föremål.

Museichef Anna-Maria Claesson inledde seminariet med att berätta om samlingarnas tillkomst från 1863 och framåt. Hon beskrev Västergötlands Fornminnesförenings roll och strategi vid insamlandet och hon berömde tidigare styresmäns framsynthet och omdöme.

Antikexperten Bo Knutsson, Vänersborg höll ett anförande om sin syn på ”Att samla – gammalt och nytt”. Museichefen vid Varbergs museum Agneta Boqvist gav sin syn på museernas uppgift att också insamla och dokumentera samtiden.

Antikvarierna Elisabeth Brynja, Ulla Hallbäck, Maria Vretemark, Ankie Wahss och Ulla Andersson medverkade genom att var och en av dem hade valt ut ett föremål eller arkivhandling som de bedömde som särskilt intressant eller värdefull.

Arv temat för lokalhistoriskt seminarium

Söndagen den 23 oktober 2005 arrangerade Västergötlands Fornminnesförening och Västergötlands museum ett lokalhistoriskt seminarium i Skara med rubriken "Jorden vi ärvde".

Martin Persson talade om arvssedvänjor medan Klas Dahlén höll ett föredrag om gårdar, arv och försörjning på gränsen mellan ruralt och urbant. Båda är historiker vid Göteborgs universitet.

Slutligen berättade Iréne Flygare, från Upplandsmuseet, om jordägande och kön under efterkrigstiden.

Höstutflykt i blivande världsarv?

Den 17 september 2005 gjorde 110 medlemmar ur föreningen en utflykt på Falbygden för att bese det unika kambrosilurområdet, Platåbergens landskap. Området berör Falköpings, Skara, Skövde och Tidaholms kommuner och temat är ju högaktuellt, med tanke på att Västergötlands hembygdsföbund arbetar för att få detta område klassat som världsarv på Unescos lista. Guider vid utflykten var Eva Bergström Hyenstrand och Åke Hyenstrand, som båda är djupt engagerade i arbetet.

Under resan besågs flera av de fornminnen som finns i området. Karleby, Åsle, och Varv besöktes. I Sjogerstad tittade sällskapet på på gama kyrkplatsen, man hann i Skövde med att ge S:ta Elin en tanke innan man landade i Såntorp utanför Skara där man besåg bygdens äldsta kristna gravfält.

Mot resans slut framförde Erland Högemark resenärernas tack för resan. Intresset var faktiskt så pass stort att 50 medlemmar, som gärna ville åka med, inte fick plats i bussen.

Årsmöte 2005

Västergötlands Fornminnesförening höll årsmöte lördagen den 4 juni 2005 på Skaraborgs Flygflottilj F7, Såtenäs, Tun, utanför Lidköping.

Förutom årsmötesförhandlingar och utdelning av föreningens förtjänstmedalj berättade museiföreståndare Raymond Andersson om Såtenäs. Deltagarna fick även en guidad visning av Såtenäs.

Vinsterna i medlemsutlottningen som genomfördes på årsmötet utföll med 1:a vinst till Folke Warensjö, Axvall, 2:a vinst till Ann-Britt Molander Johansson, Skara samt 3:e vinst till Karl-Henrik Lindespång, Halmstad.

Årsmöte 2004

Lördagen den 12 juni 2004 hölls årsmötet vid Nääs slott utanför Alingsås i närvaro av ett 100-tal medlemmar. Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna utdelades föreningens förtjänstmedaljer och forskningsstipendium. Utdelare var riksantikvarie Inger Liliequist. Läs mer om detta under avdelningarna "Förtjänstmedaljen" och "Forskningsstipendiet".

Riksantikvarien höll ett anförande med titeln "Kulturarv i tiden". I detta betonade hon att medborgarnas intresse och kunskap är av avgörande betydelse för vårt kulturarv. Hon framhävde även frivilligorganisationernas betydelse.

Ordföranden Bengt Östmark tackade riksantikvarien och konstaterade att flera av hennes företrädare på ämbetet medverkat vid Fornminnesföreningens sammankomster. Bland annat deltog Oscar Montelius då Västergötlands museum i Skara invigdes 1919.

Sedan följde visning av Nääs slott med påföljande lunch på Nääs värdshus. Därefter förflyttade sig deltagarna till Källnääs och Björkenäs för guidad visning av Carl Malmstens-utställningen och information om Byggnadsvård Nääs.

Lokalhistoriskt seminarium och Dagsnäs och Stora Bjurum

Lördagen den 4 oktober 2003 hölls ett lokalhistoriskt seminarium på Västergötlands museum i Skara med fokus på de två gårdarna Dagsnäs och Stora Bjurum vid Hornborgasjön. Seminariet var ett samarrangemang mellan Västergötlands Fornminnesförening och muséet.

Föreläsare var dels fil dr Lars Nyström, som våren 2003 disputerade vid Göteborgs universitet på sin avhandling om just Stora Bjurum. Dels också professor Jarl Nordbladh som berättade om Dagsnäs mest originelle innehavare; Pehr Tham.

Jarl Nordbladh tecknade en bild av Pehr Tham som mycket mångsidig. Förutom att han driftigt ledde egendomens jordbruk, så satt han i riksdagen och var författare. Men det mest intresanta med Pehr Tham är nog ändå hans egensinniga fornforskning. Den ledde ju bland annat till att han samlade många runstenar från Skaraborgsbygden i sin egen trädgård.

En ganska okänd uppgift om Pehr Tham är att han satsade en del resurser på att ge andra möjlighet att forska. Exempelvis lät han medhjälparen CGG Hilferling göra en forskningsresa till Gotland.

Pehr Tham bodde på Dagsnäs decennierna runt sekelskiftet 1800, och dog där 1820. Som ramverk skildrade Jarl Nordblad den tidens kulturella- och sociala miljö, och vilken betydelse Västergötland hade då.

Lars Nyström berättade därefter om livet på Stora Bjurum för 100 år sedan, som var en egen värld i miniatyr där man kunde leva ett helt liv. Gårdens ägare på den tiden hette Alfred Jönsson, och han hade själv hela den politiska makten i Stora Bjurum. Han styrde kyrkan, fattigvården och skolan. Dessutom var han ju socknens enda arbetsgivare.

Patronen var hård och ivet på gården var slitsamt, och vid ett tillfälle utmynnade denna frustration i våldsamheter. Det var 1887 när en hårdför rättare blev mördad av två unga drängar.

Förhållandena för de anställda förbättrades efter hand. Något som enligt Lars Nyström berodde på en ökande konkurrens om arbetskraften, utvandringen och arbetarrörelsens framväxt.

Ett tecken på att arbetarmas självförtroende stärktes var den strejk som bröt ut 1907 för högre löner och kortare arbetstid. Konflikten fick sitt slut i och med att Alfred Jönsson höll ett tal till sina undersåtar. I detta tal klandrade han dem hårt för att de vågade sätta sig upp mot honom, men samtidigt gav han sitt löfte att om de återgick till arbetet så skulle deras krav förverkligas.

Sannolikt hade hade Alfred Jönsson tagit intryck av de nya ledarideal som gjorde gällande att en arbetsgivare bör vara human.

Lars Nyströms avhandling heter "Potatisriket, Stora Bjurum 1857-1917, Jorden, makten, samhället". /Henrik Dammberg

Höstutflykt på temat medeltida stenkonst

Vår utflykt för studium av medeltida stenkonst i Västergötland lördagen den 29 september 2003 samlade 62 deltagare som färdades i en buss och en minibuss.

Hans Menzing inledde på förmiddagen i Skara domkyrka med att berätta om den heliga Birgittas uppenbarelse i där. Härefter berättade Johan Hjertén om domkyrkans historia från medeltidens slut.

Jan Svanberg berättade sedan om domkyrkans förvandling från en basilika till en romansk kyrka, och slutligen på 1300-talet till en gotisk katedral. Han påpekade att kyrkans längd varit densamma alltsedan basilikans uppförande på 1100-talet.

Han konstaterade att inte mycket är bevarat från den medeltida kyrkan. Vid en restaurering på 1940-talet hittades ändå fyra reliefer. De är nu uppsatta på den södra väggen och på utsidan av koret. De har motiv från gamla testamentet och är mycket unika.

Efter besöket i domkyrkan for vi till St Elins kyrka i Skövde för studium av den gotiska portalen. Enligt Jan Svanberg finns inget motstycke i Sverige. Inte ens Lunds domkyrka kan uppvisa en sådan portal. Den är mycket välbevarad och det unika är de lejon som kröner pelarna.

Därefter styrde vi kosan mot Tidaholmstraken och tre kyrkor där. Först Valstad och sedan Härja, som har säregna stenreliefmotiv. Liknande hittar man närmast i Syditalien. Jan Svanberg drar därför slutsatsen att det för 850 år sedan fanns en rik och förnäm person som bjöd in konstnärer från kontinenten till Härja. Denna mäktiga man bör gissningsvis ha varit innehavaren av Ettaks kungsgård.

Slutligen besökte vi Velinga kyrka. Men nar dagen började gå mot sitt slut var det många av oss som ville ha mer av Jan Svanbergs kunniga och engagerande berättande. Han fängslade verkligen oss deltagare och när han tvingades avbryta på grund av att han hade tåg att passa, påpekade en deltagare att vi borde se till att han missar tåget.

Detta beskriver, tycker jag, hur uppskattad konstresan blev. /Bengt Östmark

Årsmöte 2003

Onsdagen den 11 juni 2003 höll Västergötlands Fornminnesförening årsmöte i Djäkneskolan i Skara.

Efteråt firade föreningen sitt 140-årsjubileum i Skara domkyrka. Styrelsmedlemmen Lars Hjertén berättade om fornminnesföreningens historia och den före detta kulturministern Bengt Göransson höll ett anförande på temat kulturarv. Båda talarna betonade det frivilliga föreningslivets betydelse för kulturminnesvården.

Prisessan Désireé var prisutdelare när föreningens förtjänstmedaljer delades ut.


Från vänster Bengt Östmark, ordförande för Västergötlands Fornminnesförening,
prinsessan Désirée Silfverschiöld samt medaljörerna Tage Claesson, Danielle Ribbing,
Karl Gustavsson och Alf Bråthen. Medaljören Gunnar Dafgård saknas på bilden.


E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se