Västergötlands Fornminnesförening inbjuder till höstutflykt
lördag den 1
0 september till Åsle tå och Ryttarens torvströfabrik vid Falköping


Program

10.00 - 11.00 Samling i restaurangen på Åsle tå; kaffe/te med smörgås serveras
11.00 - 12.00 Visning av tån
12.00 - 13.15 Lunchbuffé i restaurangen
13.15 - Avfärd i egna bilar till Ryttarens torvströfabrik
14.00 - 15.30 Visning av byggnadsminnet Ryttarens torvströfabrik och färd på torvbanan till brytningsplatserna på mossen


Anmälan är obligatorisk och måste göras senast den 2 september via e-post till:
receptionen@vgmuseum.se eller per telefon 0511-260 70 (vardagar utom måndagar 10-16).

Antalet platser är maximerat till cirka 70 personer och först till kvarn gäller därmed !

Kostnaden för medlem är endast 150 kronor - återstoden bjuder Fornminnesföreningen på. I beloppet ingår lunch och visningsavgifter.
Beloppet betalas kontant vid ankomsten och gärna med jämna pengar.

Observera att anmälan är bindande - om Du inte kommer måste vi tyvärr debitera Dig i efterskott.

Hjärtligt välkommen till en intressant höstutflykt !Åsle tå är en unik museimiljö som levandegör arvet från ett svunnet Fattigsverige. Förr hade de flesta socknar en s.k tå. En tå är en allmänning – byns gemensamma mark som ursprungligen var avsedd att användas som vattningsplats för kreaturen. Här samlade man djuren innan de föstes via s.k. fädrevar ut till de gemensamma utmarkerna för bete. Med tiden fick tåarna ytterligare ett användningsområde. Fattigt folk som saknade egen mark, de obesuttna, fick börja uppföra egna stugor på dessa allmänningar.

Vill Du veta mera, gå till http://www.asleta.se

   

Ryttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomibyggnader, sågverk, torvmossar och smalspårig torvbana med lok och vagnar. Sedan 2012 är anläggningen byggnadsminnesförklarad. I hela 90 år bröts det torv på mossarna öster om fabriken. Fabriken och torvbanan är fortfarande i funktionsdugligt skick. Torv rivs och pressas i fabriken och på torvbanan kan besökare åka till de tidigare brytningsplatserna ute på mossarna.

Vill Du veta mera, gå till http://ryttaren.nu

 


e-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se


Upp