Västergötlands Fornminnesförening inbjuder
medlemmar till årsmöte
lördag den 20 april i Gäsene tingshus, Ljung

I Gäsene härads tingshus med anor från 1776 finns den gamla miljön bevarad genom pietetsfull restaurering med inredning och inventarier i original eller repliker. Huset är ett av de få kvarvarande liknande tingshusen i landet och skyddat som byggnadsminne. 
Sista tinget hölls i december år 1947 varefter Gäsene härads tingslag uppgick i nybildade Borås Domsaga. Tingshuset inköptes av Gäsene kommun och planer fanns på att modernisera huset och bygga om det för att användas i den kommunala förvaltningen. Detta visade det sig dock bli för dyrt och istället förordades - som så ofta - rivning. 1953 bildades Gäsene Hembygds- och Fornminnesförening som engagerade sig för att bevara det kulturhistoriska värdet i det gamla tingshuset som nu är en stiftelse.

Eriksbergs kyrka härrör från 1150-talet. Den ligger på en mindre höjd och var enligt traditionen patronatskyrka för den Erikska ätten och byggd som huskapell vid kungsgården. Den tornlösa absidkyrkan har bevarat sin medeltida karaktär med romansk plan, ett ovanligt långsträckt långhus och smalare kor med absid. Strax intill finns en offer- och/eller dopkälla helgad åt Erik den Helige.


Program

09.00 - 10.30 Samling i möteslokalen; kaffe/te med tilltugg serveras
10.30 - 12.00

Årsmöte
Årsmötesförhandlingar
Utdelning av Föreningens förtjänstmedalj och kulturarvspris

12.00 - 13.00 Lunch. Eventuella önskemål om specialkost måste lämnas vid anmälan senast den 13 april klockan 12.00 se nedan!
13.00 - 14.00 Guidad rundvandring och information om tingshuset och dess häkteslokal
14.00 - Avfärd i egna bilar till Eriksbergs gamla kyrka där fil.dr Lars Gahrn berättar om kyrkan och dess tänkbara anknytning till den Erikska kungaätten
   
  Vill Du ladda ner hela årsmötesprogrammet - med kartor över området - som pdf-fil, klicka här!

 

Anmälan till lunchen är obligatorisk och måste göras senast den 13 april klockan 12.00 via e-post till: receptionen@vgmuseum.se
eller per telefon 0511-260 70 (vardagar utom måndagar 10-16).

Har Du några frågor under lördag morgon kan Du ringa till: Kjell Öhlund på 0706466269

Kostnaden för medlem är endast 200 kronor - återstoden bjuder Fornminnesföreningen på. I beloppet ingår kaffe eller te med tilltugg samt lunch. Beloppet inbetalas till Föreningens plusgiro 13 35 41 - 3 eller Swishkonto 123 685 0804 vid anmälan (inbetalning ersätter inte anmälan!) eller möjligen kontant vid ankomsten och då med jämna pengar. Samåk gärna till Ljung och sedan Eriksberg!


Anmälan till lunchen är bindande - om Du inte kommer måste vi tyvärr debitera Dig i efterskott.

 


E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se