Västergötlands Fornminnesförening inbjuder till årsmöte
lördag den
7 maj 2022 på folkhögskolan i Axvall (Skara kommun)

Årsmötet 2022 blir mer omfattande än vanligt och kommer dessutom att gå i musikens tecken - och ingen "vanlig" musik utan drygt hundraårig populärmusik där flera melodier komponerats av musiker som verkade i Axvall. Vi får live lyssna till en av landets främsta blåsoktetter som är specialiserade på denna musik och dessutom spelar på gamla instrument. Vi skall dela ut ett rekordstort antal förtjänstmedaljer och två kulturarvspris och både avtacka två avgående och hälsa nya styrelseledamöter välkomna. Vi skall förstås också få välkomstfika, äta lunch och träffas!

Program

09.30 - 10.30 Samling på Axevalla folkhögskola.
Fornminnesföreningen bjuder på kaffe eller te med smörgås i matsalen (gamla mässbyggnaden)
10.30 - 12.45

Årsmötesförhandlingar i gymnastiksalen
Utdelning av förtjänstmedaljer
Utdelning av kulturarvspris
Presentation av Föreningens nya CD-skiva

13.00 - 14.30 Lunchbuffé i matsalen bestående av grönsaksbord, varmrätt (kyckling), måltidsdryck och kaffe/te.
Anmälan till lunchen och eventuella önskemål om annan mat (t.ex vegetarisk kost) måste lämnas vid anmälan till lunchen senast den 27 april - se nedan!
14.30 - 15.00 Konsert i gymnastiksalen av Oktetten Ehnstedts Eftr. med docenten i musikvetenskap Ann-Marie Nilsson som presentatör
   
  Oktetten Ehnsteds Eftr. är en klassisk svensk blåsoktertt (militäroktett, brunnsoktett) som spelar musik från tiden cirka 1870-1920 på instrument av äldre svensk typ, såsom esskornett, althorn och tenorbasun.
Oktettens handskrivna noter, med arrangemang av dåtidens populära musik från scen och balsalong, användes för över 100 år sedan av en sådan oktett, ledd av musikfanjunkaren M.H. Ehnstedt från 2:a livgrenadjärregementet (I 5) i Linköping. Efter honom har oktetten sitt namn.
  Mellan 1996 och 2011 har Oktetten haft en militär identitet som särskild hemvärnsmusikkår med namnet Stockholms hemvärnsoktett, sorterande under Livgardesgruppen MD M.
  Oktetten har, förutom i Sverige, spelat och turnerat i Norge, Danmark, Österrike och USA.

 

Anmälan till lunchen är obligatorisk och måste göras senast den 27 april via e-post till:
receptionen@vgmuseum.se eller per telefon 0511-260 70 (vardagar utom måndagar 10-16).

Kostnaden för medlem är endast 150 kronor - återstoden bjuder Fornminnesföreningen på. I priset ingår kaffe eller te med ostsmörgås, och lunch enligt ovan. Beloppet inbetalas till Föreningens plusgiro 13 35 41 - 3 eller swischkonto 123 685 0804 vid anmälan.
(OBS - inbetalning ersätter inte anmälan!) eller möjligen kontant vid ankomsten och då gärna med jämna pengar.

Anmälan till lunchen är bindande - om Du inte kommer måste vi tyvärr debitera Dig i efterskott.

Axvall är beläget 8 kilometer öster om Skara.

Välkommen!

 


E-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se